Ga naar zoekveld

Als tussen licht en donker

Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt, zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld, Gij leeft en houdt de wacht, wij hebben niets te vrezen, de slaap zal ons genezen. Gij waakt de ganse nacht. Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld; wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld, Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht. O hemellichaam Jezus, dat ieder mens verlicht. Wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht. De dageraad breekt aan, Uw komst is niet te keren. Wil ons de eenvoud leren, leer ons Uw toekomst aan.