Ga naar zoekveld

Alzo lief had God de wereld

Alzo lief had God de wereld, alzo lief had God de wereld, de wereld, de wereld, God had de wereld lief. Dat Hij aan ons heeft gegeven, dat Hij aan ons heeft gegeven, gegeven, gegeven, zijn ééngeboren Zoon. Opdat ‘n ieder die gelooft, opdat ‘n ieder die gelooft, een ieder, een ieder, het eeuw’ge leven heeft.