Ga naar zoekveld

Blijf mij nabij

Blijf mij nabij wanneer het duister daalt. De nacht valt in wanneer geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer, ontvallen mij. Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. Alles verdoft wat glans bevat en gloed. Alles vervalt in ’t wisselend getij, Maar gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, licht in het duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees gij nabij.