Ga naar zoekveld

Christus bouwt zijn rijk met vrede

Eens, aan ’t einde aller dingen, klinkt Gods Amen door ’t heelal; door de schare, niet te tellen, in een volmaakt lofgeschal. Amen, amen, eeuwig amen, het zal waar en zeker zijn, dat Gods kinderen dan zingen: ‘Jezus is voor eeuwig mijn’. Christus bouwt zijn rijk met vrede,, hemel wordt tot vaderland. Zo ontvangt de mens beneden, weer een woonplaats uit Gods hand. Aardse rijken sluiten buiten, maar wie Christus’ rijk ingaat, laat zich heerlijk binnensluiten, gaat gekleed in ‘t feestgewaad.