Ga naar zoekveld

Christus onze Heer verrees

Christus onze Heer verrees, halleluja! Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja! Die ten dode ging aan ’t kruis, halleluja! Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! Prijs nu Christus in ons lied, halleluja! Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja! Die aanvaardde kruis en graf, halleluja! Dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja! Heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja! Eng’len juub’len hem ter eer, halleluja!