Ga naar zoekveld

Dan zal Hij komen op de wolken

Dan zal Hij komen op de wolken. Verwacht, toch onverwachts, Zal Hij verschijnen aan de volken. En….,wordt het nooit meer nacht. Het donker zal voorgoed verdwijnen. Hij roept met hoog gezag Hij is het die ons komt bevrijden, Op deze jongste dag. Dan zullen alle volken zingen tot ere van Zijn naam. Zijn liefde zal ons dan omringen. De dood is afgedaan. De tranen zullen niet meer stromen. Hij is de levensbron, die ons nieuw leven toe doet komen. Herschept wat Hij begon.