Ga naar zoekveld

Dank u heer voor al wat leeft

Dank U, Heer, voor al wat leeft dank voor alles wat Gij geeft voedsel, vreugde, overvloed Gij zijt overstelpend goed Dank U wel voor al wat groeide wind en wolken, licht en lucht velden vol van goede vrucht, dank dat duizend bloemen bloeiden Armen in uw koninkrijk zijn reeds U, de koning rijk wie zachtmoedig is beërft land waarin geen kind meer sterft wie hier treurt mag binnentreden wie een hart heeft recht en rein zal daar zonder zorgen zijn eindelijk een land van vrede