Ga naar zoekveld

De dag door Uwe gunst ontvangen

De dag, door uwe gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt en dankbaar klinken onze zangen tot U, die 't licht en 't duister maakt Die dan, als onze beden zwijgen als hier het daglicht onderduikt weer nieuwe zangen op doet stijgen ginds waar de nieuwe dag onluikt Zodat de dank U toegezonden op aard’ nooit onderbroken wordt maar steeds opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt Voorwaar, de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt tot al uw schepselen zich buigen voor uwe liefd' en majesteit