Ga naar zoekveld

De Here zegene en behoede u

De Here zegene en behoede u, de Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, en zij u genadig. De Here verheffe Zijn aangezicht, verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede en geve u vrede. De Here zegene en behoede u, de Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, en zij u genadig. De Here verheffe Zijn aangezicht, verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede en geve u vrede. Amen, amen, amen, amen, amen.