Ga naar zoekveld

De stilte zing U toe - Psalmmedley

De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Israël leidt, want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervull' de tijd. Looft God de Heer, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer. Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de Heer.