Ga naar zoekveld

Doorgrond mijn hart

Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Beproef m' en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij; leidt m' op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij! Waar ik ook ga, altijd bent U bij mij. Ben ik verdrietig of juist heel erg blij, zelfs in de nacht als 't heel erg donker is, houdt U mij in uw hand, waar 't veilig is. O Heer, heb dank dat ik van U mag zijn. Uw eigen Zoon maakt mij van zonden rein. Hoor naar mijn stem, 'k wil zingen tot uw eer, loven de grote naam van U, o Heer