Ga naar zoekveld

Een Koning hebben wij

Een Koning hebben wij, Zijn hoge heerschappij, gaat over alle mensen, Zijn grootheid kent geen grenzen. Hij triomfeert, Hij troont, daar waar zijn Vader woont, daar in zijn hemelhof, is Hij met alle lof, in heerlijkheid gekroond. Een Koning hebben wij, als Hij komt, maakt Hij vrij, wie nu nog is gebonden, geboeid door zorg en zonde. En als Hij ons bevrijdt, zijn vijanden ten spijt, voorgoed met recht regeert, leeft wie zich tot Hem keert, met Hem in eeuwigheid.