Ga naar zoekveld

Een naam is onze hope

Een naam is onze hope, een grond heeft Christus' Kerk, zij rust in ene dope, en is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Hij was 't, die door zijn sterven, aan haar het leven gaf. In haar drie-een'ge Here, nog in haar aardse strijd, blijft zij met hen verkeren, wien ruste werd bereid. Geef dat in uw genade, o God, ook eenmaal wij, langs uwe lichte paden, gaan tot der zaal'gen rei!