Ga naar zoekveld

Ere zij aan God de Vader

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil’ge Geest, de Trooster, de Drieeenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieeenge in zijn troon! Ere zij de Heer der eng’len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard’ en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk! Halleluja, lof, aanbidding brengen eng’len U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!