Ga naar zoekveld

Gaan met God

Levenslang wil ik wand’len met God ‘k Zal hem volgen waarheen Hij mij leiden zal Zelf gaat Hij vooraan om mij bij te staan Hij grijpt mijn hand als ik val Levenslang wil ik spreken met God ‘k zal hem loven en aanbidden dag en nacht Ik vertrouw op hem want hij hoort mijn stem Zijn liefde geef mij weer kracht Halleluja, halleluja Heer mijn God, voor U buig ik mij neer Halleluja, halleluja dankbaar breng ik u lof en eer Levenslang wil ik zingen voor God ‘k zal getuigen van de liefde die hij geeft Ik verhef mijn stem, zing mijn lied voor hem Hij is mijn God en hij leeft Halleluja, halleluja Heer mijn God, voor U buig ik mij neer Halleluja, halleluja dankbaar breng ik u lof en eer Prijs ik U als redder en Heer Amen