Ga naar zoekveld

Gebeden-medley

a. Leer mij naar uw wil te handlen laat mij in uw waarheid wand’len Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid. b. Heer ik kom tot U hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart Jezus op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U. c. Jezus hoor ons bidden op dit stille uur. Heer kom in ons midden met uw heilig vuur Dan zijn wij reisvaardig, voor wat komen mag en zien met verlangen, naar de jongste dag.