Ga naar zoekveld

Geef vrede door van hand tot hand

Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren. Bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren. Geef vrede door van hand tot hand, met liefde, onze redding. Wees vriendelijk in woord en daad, bewogen om Gods schepping. Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen. Kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen. De sterke zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven. Als woorden stokken spreekt de hand, in vriendschap, steun en zegen. Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. Geef vrede door, geef haar een kans, een schat om uit te delen.