Ga naar zoekveld

Geest van God

Geest van God, maak in dit uur al Uw kind’ren vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schek het ook aan mij. Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij. Geest van God, vuur mij steeds aan met Uw liefdegloed, dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus’ bloed. Was mij, sterk mij, help mij, troost mij. Dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus’ bloed. Spirit of the living God, fall a fresh on me. Spirit of the living God, fall a fresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall a fresh on me.