Ga naar zoekveld

Genade zo oneindig groot

Genade zo oneindig groot dat ik, die ’t niet verdien Het leven vond, want ik was dood was blind, maar nu kan ‘k zien Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad maar ook - als ik mij tot Hem keer- dat God mij nooit verlaat Mijn schuld is weg, geen straf voor mij mijn God, mijn Redder, Hij kocht mij vrij Zijn liefde blijft tot in de dood Genade zo oneindig groot Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond