Ga naar zoekveld

Gij die alle sterren houdt

Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! Ach, ons hart, is verward, leer het op uw lichte hoge rijk zich richten God, is dan wat U verliet uit uw hand gevallen Mist Gij onze wereld niet bij uw duizendtallen Blijf niet ver, doe één ster in de nacht ons gloren of wij zijn verloren Christus, stille vaste ster o Gij licht der lichten waarnaar wij van her en der onze schreden richten geef ons moed, 't is ons goed U te zien, Getrouwe uw hoog rijk t' aanschouwen