Ga naar zoekveld

Gij trouwe Herder

Gij trouwe Herder, Gij geeft kracht aan elk die biddend op U wacht. Gij leidt Uw kind’ren aan uw hand, naar het door U beloofde land. Uw zachte hand, vol tederheid, hoedt schapen voor afvalligheid. Gij wilt ze drenken met uw bloed, Gij lest hun dorst in overvloed. Hoe kan ik danken in dit lied, voor al wat Gij het mensdom biedt. ‘t Is onverdiend wat Gij ons gaf, genade voor verdiende straf.