Ga naar zoekveld

Gij zult in vreugde water putten

Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw Redder. Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw Redder. Ja, God is mijn heil, ik verlaat mij op Hem, ik hoef voor geen onheil te vrezen. De Heer is mijn sterkte, de Heer geeft mij kracht, Hij toont zich mijn helper en redder. Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw Redder. Brengt dank aan de Heer en huldigt zijn naam, verkondigt de volken zijn machtige daden, maakt alom zijn grootheid bekend. Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw Redder. Zingt luid voor de Heer, die wonderen deed, laat heel de aarde het horen. Verheugt u en juicht, Gij die Sion bewoont, want Israëls Heilige woont in uw midden. Gij zult in vreugde water putten aan de bronnen van uw Redder.