Ga naar zoekveld

Glorie aan het Lam

Glorie, glorie, glorie aan het Lam, glorie, glorie, glorie aan het Lam. Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer, het Lam op zijne troon. En onze stem verheffen wij tot hem, het Lam op zijne troon. Heilig, heilig, heilig is het Lam, heilig, heilig, heilig is het Lam Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer, het Lam op zijne troon. En onze stem verheffen wij tot hem, het Lam op zijne troon. Heilig, heilig, heilig is het Lam, heilig, heilig, heilig is het Lam.