Ga naar zoekveld

God in ons midden

God in ons midden, Heer, wij aanbidden, met al uw kinderen wereldwijd, uw trouw aan mensen, uw onbegrensde, uw ongekende majesteit. Lam dat de zonden draagt, Lam dat de leeuw verjaagt, uw wieg een kribbe, uw troon een kruis - Gij spreidt geen macht ten toon, Gij zijt, o mensenzoon, onder een open hemel thuis. Licht van de overkant, fakkel die eeuwig brandt, o vlam die ons naar Gods land geleidt, wie lopen in uw licht, zie, over hun gezicht, valt al de glans der eeuwigheid. Koning der volken, kom op de wolken, keer al het kwade ten goede om, kom, Lam dat voor ons bloedt, kom, licht in overvloed, kom spoedig, Here Jezus, kom! God, in ons midden, Heer, wij aanbidden, Met al de heiligen uw beleid, Uw trouw aan mensen, Uw onbegrensde, Uw onbegrensde majesteit.