Ga naar zoekveld

God is tegenwoordig

God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons diep in 't stof aanbidden. God is in ons midden, laat nu alles zwijgen, alles in ons voor Hem neigen. Wie de stem heft tot Hem, sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder. Gaarne laat ik varen alle ijdelheden, alle aardse vreugd en vrede. Wil en wens begeeft mij, ziel en lijf . Ja Gij zijt voor altijd, onze God en Here, U zij lof en ere. Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, afgezonderd in Uw vrede. Maak mij rein van harte, dat ik Uwe klaarheid, schouwen mag in Geest en waarheid. Heer laat mij even vrij, als een adelaar stijgen, zo word ik U eigen.