Ga naar zoekveld

Heer ik hef mijn hart en handen

Heere, maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G’ Uw treden wendt; leid mij in Uw rechte leer, laat mij trouw Uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer’, ‘k blijf U al den dag verwachten. Wie heeft lust de Heer te vrezen, ’t allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Wie het heil van Hem verwacht, zal het ongestoord verwerven en zijn zalig nageslacht, zal ’t gezegend aardrijk erven.