Ga naar zoekveld

Heilig, heilig, heilig

Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig, Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt. Heilig, heilig, heilig, Gij gehuld in duister, Geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, één en al vuur en liefd' en majesteit. Heilig, heilig, heilig! Here God almachtig, Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig, Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt.