Ga naar zoekveld

Hier ben Ik, kind

Hier ben ik kind, ik heb je roep gehoord Je bent bemind, Ik schenk aan jou mijn woord Hier is mijn hand waaran je steeds mag gaan om eens ’t beloofde land dan in te gaan Hier sta Ik, kind, Ik blijf je steeds nabij Door Mij bemind, mijn kind, je hoort bij Mij Schenk Mij je hart, Ik blijf je eeuwig trouw In vreugd en smart ga Ik mijn weg met jou