Ga naar zoekveld

Hier in de stilte, zoek ik naar U - Nederland Zingt Dag 2019

Hier in de stilte zoek ik naar U Kom met Uw geest mij nabij En al mijn streven leg ik voor U neer voor mij de genade, voor U alle eer Ik heb gezworven, ik heb gezocht gezocht naar de plek waar ik hoor Maar al mijn wegen leg ik voor U neer Voor mij de genade, voor U alle eer Mijn ziel blijft wachten hier in Uw huis totdat het rust vindt bij U Wat ik kan geven leg ik voor U neer Voor mij de genade, voor U alle eer Jezus mijn Heiland, ik schuil bij U want U heeft alles volbracht. En heel mijn leven leg ik voor U neer Voor mij de genade, voor U alle eer En heel mijn leven leg ik voor U neer Voor mij de genade, voor U alle eer