Ga naar zoekveld

Hij die de blinden weer liet zien

Hij die de blinden weer liet zien, hun ogen kleur liet ondervinden, is zelf het licht dat ruimte geeft, ons levenslicht, de Zoon van God. Hij die de lammen lopen liet, hun dode krachten deed ontvlammen, is zelf de weg tot waar geluk: ons levenspad, de Zoon van God. Hij die de armen voedsel gaf, met overdaad hen kwam verwarmen, is zelf het brood dat honger stilt: ons levensbrood, de Zoon van God. Hij die de doven horen deed, hun eigen oren deed geloven, is zelf het woord dat waarheid spreekt: het levend woord, de Zoon van God.