Ga naar zoekveld

Hou vol

De moeite lijkt niet te stoppen Ontmoedigd dag aan dag kijk je de strijd in de ogen De pijn is ondraaglijk Je wilt dat het stopt En ik weet dat ik niet in jouw schoenen sta dat ik nauwelijks besef wat jij nu doorstaat maar weet dat ik hier naast je sta En roep: Hou vol, geef niet op Je staat er nooit alleen voor Houd stand, wees niet bang God zal bij je zijn, dus ga ervoor! De zelfpraat lijkt niet te zwijgen Vertwijfeling elke dag Soms is geloof niet te vatten Want je praat en je bidt en je hoopt en je smacht En dus bid ik voor jou om Gods kracht voor vandaag Dat hetgene waar jij al zo lang om vraagt door de Vader verhoord wordt vandaag En dus: Hou vol, geef niet op Je staat er nooit alleen voor Houd stand, wees niet bang God zal bij je zijn, dus ga ervoor! Je wordt aangemoedigd door mensen zoals Job, Mozes, David en Abraham Zij weten hoe het is als het leven tegenzit Maar zij hielden vast aan God En ik weet het zeker, o zo zeker dat zij nu roepen naar jou! Hou vol, geef niet op Je staat er nooit alleen voor Houd stand, wees niet bang God zal bij je zijn, dus ga ervoor!