Ga naar zoekveld

Ik bid U aan, o macht der liefde

Ik bid U aan, o macht der liefde, die zich in Jezus openbaart. O licht, dat ’t helse duister kliefde en blijde hope bracht aan d’ aard. Ik wil die liefde steeds gedenken, wil U mijn liefde wederschenken. O Jezus mog’ Uw naam mij immer, in ’t diepst der ziel geschreven zijn. En geef mijn schuld’ge lauwheid nimmer, Uw liefd’rijk harte wederpijn. In woord, in werk, in heel mijn wezen, zij steeds Uw heil’ge naam geprezen.