Ga naar zoekveld

Ik geloof dat God mijn Vader

Ik geloof dat God mijn Vader Bron van al het goede is, die van hemel en van aarde Schepper, Herder, Hoeder is: Hij zal weiden, medelijden, teder als een moeder is. Ik geloof dat Jezus Heer is, die zachtmoedig binnenrijdt, aan wie alle dank en eer is: zaad tot ondergang bereid. Opgestaan en opgevaren keert Hij weer in heerlijkheid. Ik geloof: de Geest, de Trooster, en één kerk, de ware bruid, de vergeving van de zonden paaslicht dat ons graf ontsluit. Eeuwig samen zing ik ‘amen’, roep ik, God, uw glorie uit!