Ga naar zoekveld

Ik geloof in God de Vader

Ik geloof in God de Vader, Die een bron van vreugde is, louter goedheid en genade, licht in onze duisternis. Hij, de Koning van de kosmos - het gesternte zingt Zijn eer – heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer. Ik geloof in Jezus Christus, Die voor ons ter wereld kwam, Zoon van God en Zoon des mensen, goede Herder, Offerlam. Door te lijden en te sterven - groot is het geheimenis – schenkt Hij mij het eeuwig leven dat uit God en tot God is.