Ga naar zoekveld

Ik wil altijd zijn waar U bent

Ik wil altijd zijn waar U bent. Al de dagen van mijn leven. Dat ik U niet van een afstand ken, maar met U verweven ben. Ik wil altijd zijn waar U bent. In de schaduw van uw vleugels. Breng me naar de plaats waar U bent. Ik wil bij U zijn, o Heer. Want ik wil zijn waar U bent. Leven in uw schuilplaats, feesten aan uw tafel, omgeven door uw heerlijkheid. In uw schuilplaats, daar zou ik altijd willen zijn. Ik wil bij U zijn, heel dicht bij U zijn, o Heer. O, mijn God. U bent mijn schild en mijn kracht. In uw nabijheid merk ik: U bent sterk, al ben ik zwak. Ik wil altijd zijn waar U bent. In de schaduw van uw vleugels. Breng me naar de plaats waar U bent. Ik wil bij U zijn, heel dicht bij U zijn, o Heer. Want ik wil zijn waar U bent. Leven in uw schuilplaats, feesten aan uw tafel, omgeven door uw heerlijkheid. In uw schuilplaats, daar zou ik altijd willen zijn. Ik wil bij U zijn, heel dicht bij U zijn, o Heer. Ik wil bij U zijn, heel dicht bij U zijn, o Heer.