Ga naar zoekveld

Ik zie een poort wijd open staan

Ik zie een poort wijd openstaan, Waardoor het licht komt stromen, Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan, Om vrede te bekomen. Genade Godzo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij! Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij! Die open poort laat d' ingang vrij, Aan wie komt binnenvlieden; Aan rijk en arm, aan u en mij Komt Jezus vrede bieden. Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij! Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij! Die open poort leidt tot Gods troon: Gaat door, laat niets u hind'ren; Neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, Die God biedt aan Zijn kind'ren. Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij! Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij! In 't hemelrijk, voor Jezus' troon, Daar leidt het kruis tot zegen; Daar dragen wij voor 't kruis een kroon, Door Jezus' bloed verkregen. Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open, ook voor mij! Voor mij! voor mij! staat open, ook voor mij!