Ga naar zoekveld

In de bovenzaal

Jezus brak voor mij het brood en sprak daarbij Doe dit steeds opnieuw ter gedachtenis aan dit maal met mij Want zoals dit brood voor u gebroken is zo zal mijn lichaan tot schuldvergiffenis straks gebroken zijn Toen schonk Hij voor mij de wijn uit en Hij zei Neem deze beker aan als getuigenis van ’t verbond met mij. Drink hier allen uit bedenk dat zeker is dat mijn vergoten bloed u tot lafenis en behoud zal zijn Eet het brood met mij en drink de wijn met mij Doe dit steeds opnieuw ter gedachtenis aan dit maal met mij Doe dit tot mijn rijk mijn rijk volmaakt gekomen is en deze wijn van nieuwe betekenis bron van vreugd’ zal zijn.