Ga naar zoekveld

Jezus, ik geloof U

Ik geloof in U, Heer Jezus, ja, ik neem U op uw woord en ik rust in uw beloften, ‘k weet dat U mij steeds verhoort. Jezus, Jezus, ik geloof U, hoe betrouwbaar is uw woord. Jezus, Jezus, dierb’re Jezus, ‘k weet dat U mij steeds verhoort. Ik houd mij vast aan Uw beloften, ’t licht breekt door in donk’re nacht. Het is zo goed U te vertrouwen, uw beloften zijn vol kracht. Jezus, Jezus, ik geloof U, hoe betrouwbaar is uw woord. Jezus, Jezus, dierb’re Jezus, ‘k weet dat U mij steeds verhoort. Jezus, Jezus, ik geloof U, hoe betrouwbaar is uw woord. Jezus, Jezus, dierb’re Jezus, ‘k weet dat U mij steeds verhoort. Uw beloften zijn betrouwbaar, hoop waar ik naar uit mag zien. Eeuwig trouw aan uw belofte, Here Jezus, Redder, Vriend. Jezus, Jezus, ik geloof U, hoe betrouwbaar is uw woord. Jezus, Jezus, dierb’re Jezus, ‘k weet dat U mij steeds verhoort. Jezus, Jezus, ik geloof U, hoe betrouwbaar is uw woord. Jezus, Jezus, dierb’re Jezus, ‘k Weet dat U mij steeds verhoort.