Ga naar zoekveld

Jezus mijn Heiland

Jezus mijn Heiland, groot is Uwe liefde. Gij gaaft Uw leven tot redding der mensen. Om het van zonden eeuwig te bevrijden. Dank Here Jezus! Jezus mijn Heiland, groot is Uw erbarmen. Gij doet de poorten des Hemels ons open. Gij ging ons voor om plaatse te bereiden. Dank Here Jezus! Jezus mijn Heiland, mag ‘k U eens aanschouwen, dan kniel ik neder in dank en aanbidding. Dan stem ik in met heil’ge Eng’lenkoren. Dank Here Jezus!