Ga naar zoekveld

Jiddische samenzangmedley

a.Jezus geeft een loflied in ons hart Jezus geeft een loflied in ons hart. Jezus geeft een loflied in ons hart. 't Is een lied van vreugde, niemand neemt het weg, Jezus geeft een loflied in ons hart. Jezus leert ons samen zijn in harmonie. Jezus leert ons samen zijn in harmonie. Zoveel mensen, zoveel harten. Hij maakt ons één. Jezus leert ons samen zijn in harmonie. Jezus leert ons samenleven als gezin. Jezus leert ons samenleven als gezin. Door zijn liefde groeit de liefde voor iedereen. Jezus bindt ons samen als gezin. Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans. Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans. Wie gebukt gaan onder zorgen die richt Hij op. Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans! Lai lai lai lai lai lai lai... b. Hiney matov Hiney matov ooma naim, shèvet achim gam yachad. Hiney matov ooma naim, shèvet achim gam yachad. Hiney matov, shèvet achim gam yachad. Hiney matov, shèvet achim gam yachad. c. Sta op, o kind'ren van Israël Sta op, o kind'ren van Israël. Kom en prijs nu je Maker. Dans, zing en verheug j'in Hem. Zing en verheug j'in Hem. Zing en verheug j'in Hem, o Israël. De Heer is mijn Licht, de Rots van mijn verlossing. Ik vrees geen kwaad, want Hij is bij mij. Sta op, o kind'ren van Israël. Kom en prijs nu je Maker. Dans, zing en verheug j'in Hem. Zing en verheug j'in Hem. Zing en verheug j'in Hem, o Israël. d. Door de wereld gaat een woord Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: 'Breek uw tent op, ga op reis, naar het land, dat Ik u wijs.' Here God, wij zijn vervreemden, door te luist'ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. Menigeen ging zelf op pad, daar hij thuis geen vrede had. Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het Woord verstaan. Here God, wij zijn vervreemden, door te luist'ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. Door de wereld klinkt een lied, tegen angsten en verdriet, tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang. Here God, wij zijn vervreemden, door te luist'ren naar Uw stem. Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem. e. Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort, en de bergen en heuv'len juichen rondom haar. Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God. En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem... En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem... En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem... en wij gaan vrolijk voort. Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort, en de bergen en heuv'len juichen rondom haar. Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God. En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem... En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem... En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem... en wij gaan vrolijk voort. En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem... En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem... En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem... en wij gaan vrolijk voort. f. Hava nagila Hava nagila, hava nagila hava nagila venis'mecha Hava nagila, hava nagila hava nagila venis'mecha Hava neranena, hava neranena hava neranena venis'mecha Hava neranena, hava neranena hava neranena venis'mecha Uru, uru achim uru achim belev same'ach uru achim belev same'ach uru achim belev same'ach uru achim belev same'ach uru achim, uru achim belev same'ach