Ga naar zoekveld

Juicht Gode toe bazuin en zing (Psalm 100)

Juicht Gode toe, bazuin en zing treedt nader tot gij Hem omringt Gij aard' alom, zijn rijksdomein zult voor de Heer dienstvaardig zijn Roept uit met blijdschap: God is Hij Hij schiep ons, Hem behoren wij zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt Treedt statig binnen door de poort Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord Heft hier voor God uw lofzang aan Gebenedijdt zijn grote naam Want God is overstelpend goed die ons in vrede wonen doet Zijn goedheid is als morgendauw elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw