Ga naar zoekveld

'k Geloof in God, Hij is mijn Vader

'k Geloof in God, Hij is mijn Vader, almachtig Koning op zijn troon. Schepper van hemel en van aarde en in zijn eengeboren Zoon, die ik als mijn Verlosser eer in Jezus Christus, onze Heer. 'k Geloof dat Hij ten derde dage weer opgestaan is uit de dood, is naar de hemelopgevaren, zit aan de rechterhand van God. Vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal Ook wordt de Geest door mij beleden. 'k Geloof een kerk die God ons geeft ware gemeenschap van de heil'gen, dat God mijn zonden steeds vergeeft, mijn lichaam van de dood bevrijdt en dat ik leef in eeuwigheid