Ga naar zoekveld

'k Zal uw liefde immer loven

'k Zal Uw liefde immer loven, U daald' van de hemel af. Vaders hand, vol mededogen die ons liefderijk omgaf. Ja, het hemels licht gaat gloren van de nieuwe dageraad. Heel de schepping wordt herboren dank Heer voor Uw liefdedaad Dank Heer voor dit nieuwe leven voor Uw liefde eindloos teer, voor Uw liefdeskus gegeven, mijn lied bent U waard o Heer. Ja het zonlicht moge dalen, 't lichaam zelfs tot stof vergaan, eeuwig zal Gods liefde stralen, nooit de zon meer ondergaan.