Ga naar zoekveld

Kijk ik naar U

Zoals een zoon zijn vader aan kan kijken, zo kijk ik, Heer, naar u. Zo zie ik u altijd: voor troost en warmte moet ik bij mijn vader zijn. Kijk mij steeds met uw grote liefde aan, Heer: wijst u de richting aan die ik zal moeten gaan en geef dat ook door mij uw wil steeds wordt gedaan. Geef dat wat ik hier doe uw naam laat glimmen. Uw naam staat op het spel. Geef dat het kwaad niet wint en dat uw liefde steeds opnieuw in mij begint. Zoals een zoon zijn vader aan kan kijken, zo kijk ik, Heer, naar u. Zo zie ik u altijd: voor troost en warmte moet ik bij mijn vader zijn. Houdt u mij vast. Ik wil uw waarheid zingen en geef dan dat mijn hand de goede snaren vindt: de snaren van uw Geest, zodat uw lied begint. U kunt mij horen, Heer. Laat uw genade steeds weer uw antwoord zijn, en doet u dat vandaag. U weet wat nodig is, nog voordat ik het vraag.