Ga naar zoekveld

Kom bij mij

Als ik ’s avonds verlang naar de nacht, als ik moe ben van ’t vragen om kracht, komt de stem van de Heer, leg je zorgen toch neer, want ik draag ze, ik heb alles volbracht. Kom bij mij, kom bij mij zegt Jezus, als je moe bent en uitgeblust, kom bij mij met je last, ‘k heb een juk dat je past, kom en volg mij en ik geef je rust. Is de last van je leven te zwaar, je gedachten vermoeid en verward, kom dan bij mij en kniel, ik geef rust voor je ziel, kom en leer van mij, ‘k ben nederig van hart. Kom bij mij, kom bij mij zegt Jezus, als je moe bent en uitgeblust, kom bij mij met je last, ‘k heb een juk dat je past, kom en volg mij en ik geef je rust.