Ga naar zoekveld

Komt laat ons zingen al te zaam

Komt, laat ons zingen altezaam: God is goed! Hemel en aarde, prijst Zijn naam! God is goed! Laat ieder naad’ren tot Zijn troon, zingen met ons op blijde toon in melodieën rein en schoon: God is goed! God is goed! God is goed! in melodieën rein en schoon: God is goed! O, zegt het voort aan ‘t verste strand: God is goed! Voor elk is plaats in ‘t vaderland: God is goed! Van zonde maakt ons Christus vrij, licht in de duist’re nacht bracht Hij; Als zijn verlosten juichen wij: God is goed! God is goed! God is goed! in melodieën rein en schoon: God is goed! O, dat nu ieder hart getuig’: God is goed! Dat ied’re knie voor Hem zich buig’: God is goed! O, Hem te kennen is zaligheid, ‘t leven tot in der eeuwigheid; Laat ons ‘t vermelden wijd en zijd: God is goed! God is goed! God is goed! in melodieën rein en schoon: God is goed!