Ga naar zoekveld

Laat komen, Heer, uw rijk

Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag, toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag! Waar blijft het overlang beloofde land van God, waar liefd' en lofgezang verdrijven leed en dood? Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd voorgoed zijn weggedaan, in deze wereldtijd? Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid! Op U staat onze hoop die onze Herder zijt! De nacht is als een graf, ontij heerst in het rond. Kom van de hemel af, o Ster van Gods verbond!