Ga naar zoekveld

Laat me in U groeien en bloeien

Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht, weet Hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de nacht. Want wie op God alleen vertrouwt, heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. U laat me steeds meer groeien, bloeien Zolang U maar de wijnstok blijft Uw kracht zal in mij overvloeien Als ik m'n leven aan U wijdt Niets kan ik zonder U, o Heer U laat me groeien, meer en meer! Ik voel een stroom van hoop en zegen Een stroom van liefde ied're dag wanneer ik zoek naar U nabijheid en naar Uw geest vol levenskracht Niets kan ik zonder U, o Heer U laat me groeien, meer en meer! Zing maar en bid, en ga Gods wegen, doe wat uw hand vindt om te doen. Weet dat de hemel zelf u zegent, U brengt naar weiden fris en groen. Wie zich op God alleen verlaat, weet dat Hij altijd met ons gaat.