Ga naar zoekveld

Laat mij zijn een instrument

Laat mij zijn een instrument, Heer, in Uw hand en gebruik mij waar Gij wilt, dat ik U dienen zal. Geef mij een open hart, dat ’t stille schreien hoort en laat mij helpen waar, ’t leven zo zwaar schijnt te zijn. Laat mij steeds wijzen Heer, naar Uw genadetroon, hulp, troost en plaats is daar, bereid door Uwe Zoon. Laat mij zijn een brandend licht, stralend door U, schijnend in de duisternis, waarin zovelen gaan. Dat ‘k altijd spreken zal, over Uw liefdedaag en Uw vergeving, die zondaren op doet staan. Geef dat ik anderen, brengen mag aan Uw voet en maakt mijzelf bereid, mijn weg met U te gaan. Vader, ik wil U danken, dat Gij gaf Uw Zoon, stervend voor verlorenen, droeg Hij mijn zondeloon, daar Hij verlaten werd, alleen en eenzaam was. Dat nimmer ik meer zo, door U verlaten zou zijn. Laat mij dan leven Heer, getuigend van Uw gena, Gij zijt mijn Heer en God, die leeft en leven geeft.