Ga naar zoekveld

Leer ons bidden in Uw naam

Trouwe Heere in de hemel vouwen w’onze handen saam’ Mogen wij eerbiedig vragen Leer ons bidden in Uw naam Heere ik gebruik vaak woorden die ik met mijn hart niet meen ‘k Zoek naar mooie lange zinnen die ik van een ander leen Heel vaak is mijn hart vol dingen wat het bidden zo verstoort Hartendeuren zijn gesloten ik breng lege klanken voort Bidden hebben wij zo nodig zonder bidden gaat niets goed Wil dan door Uw Geest ons leren om te bidden zo het moet Want we mogen zeker weten uit de Bijbel ’t is Uw Woord dat U ’t roepen van de raven en de jonge musjes hoort Wil dan ons gebed ook horen zo vol zonde ied’re dag Dat ik toch door mijn gebeden U als koning dienen mag Opent U dan onze harten door gena en maak ons rein Dat wij amen mogen zeggen het zal waar en zeker zijn Trouwe Heere in de hemel Trouwe Heere in de hemel Trouwe Heere in de hemel vouwen w’onze handen saam’ Mogen wij eerbiedig vragen Leer ons bidden in Uw naam in Uw naam